octubre 2, 2021

El Filòsof

L’electricitat

Aquest enunciat te poc que veure amb la filosofia, però, perquè es un tema que està al dia en sembla prou interessant, per fer una