El Filòsof

El Filòsof

L’electricitat

Aquest enunciat te poc que veure amb la filosofia, però, perquè es un tema que està al dia en sembla prou interessant, per fer una

El Filòsof

Estats Units, Les Eleccions

El dia quatre de novembre se celebraren les eleccions a President del país més poderós del món, el duel va esser entre l’actual president Mr

El Filòsof

El possible futur

És inevitable no parlar del moment que vivim, les circumstàncies són les que són, però jo vull parlar del possible futur que ens espera, la