octubre 6, 2021

Xiu Xiu 152
Son Serra de Marina

Xiu Xiu a Son Serra es parla de… #152

…la quantitat de senyals de prohibicions, advertències i vigilància que hi ha al començament del Camí de la Mar…pareix l’entrada d’una central nuclear! … que