octubre 2022

Margalida Socies
Fiestas

Pregó Festes Can Picafort 22

A CÀRREC DE MARGALIDA SOCÍAS FORNÉS Molt Honorable presidenta de les Illes Balears, Honorable presidenta del Consell Insular de Mallorca, Honorables Consellers, Senyor batle de

Son Serra de Marina

Noves de Son Serra 158

SETEMBRE – OCTUBRE 2022 A la fi, sembla que aquesta basca que ens ha collat tot l’estiu, està passant. A dia d’avui, finals de setembre,

Son Serra de Marina

Xiu Xiu a Son Serra es parla de… #158

– Els bancs que l’Ajuntament ens ha instal·lat al camí Vell, de la Mar. Ben segur que totes les persones que s’hi passegen agrairan la